Biuletyn Informacji Publicznej

Ważne strony www:


Główny Inspektorat Sanitarny

Monitoring Jakości Sanitarnej Wody

Polskie Centrum Edukacji HIV/AIDS 

Państwowy Zakład Higieny

Całodobowa Linia Edukacyjna 0609 989 508.

Informacje o grypie

Informacje nt. meningokoków  

I N F O R M A C J E


MENINGOKOKI…, CZY NALEŻY ICH SIĘ BAĆ?

Co to są meningokoki?
Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis zwane również dwoinkami zapalenia opon mózgowych. Podzielono je na wiele grup serologicznych. W Polsce oraz w Europie najczęściej występują meningokoki grupy B i C. Meningokoki żyją w wydzielinie jamy nosowo-gardłowej. Około 5 - 10 % zdrowych ludzi jest nosicielami meningokoków bez świadomości tego faktu. U młodzieży odsetek ten może przekraczać 20 % [więcej]

PRZEBIEG WYPOCZYNKU ZIMOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY NA OPOLSZCZYŹNIE W 2007 ROKU

  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu przekazuje informację o przebiegu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży na terenie województwa opolskiego oraz podjętych działaniach mających na celu zapewnienie uczestnikom prawidłowych i bezpiecznych warunków wypoczynku [więcej]

ODDZIAŁ HIGIENY RADIACYJNEJ Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu informuje, że w związku z  aktualizacją przepisów prawnych wprowadzono zmiany w zamieszczonych materiałach podających sposób załatwienia zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów medycznych oraz sposób załatwienia zezwolenia na uruchomienie pracowni, w której  ma być stosowany aparat rentgenowski do celów medycznych. W związku z powyższym wprowadzamy nową wersję dokumentów wymaganych do wydania zezwoleń. [więcej]

NOWY SPRZĘT NA WYPOSAŻENIU WOJEWÓDZKIEJ DRUŻYNY WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ RADIACYJNYCH

W dniu 20 grudnia 2006 roku Wojewoda Opolski Bogdan Tomaszek przekazał na ręce Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu lek. med. Krystiana Kościów urządzenie do wykrywania skażeń promieniotwórczych i pomiaru mocy dawki promieniowania beta i gamma w powietrzu RADIAGEM 2000, przeznaczone dla Wojewódzkiej Drużyny Wykrywania Zagrożeń Radiacyjnych. W przekazaniu urządzenia wziął również udział Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Henryk Ferster. [więcej]

TRZECI CZWARTEK LISTOPADA TO DZIEŃ OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI!"  

Szczegóły na:www.promocjazdrowia.pl/nowastrona/index1.html
Telefon Zaufania 022 643 92 34, e-mail:canepid@coi.waw.pl

Więcej informacji na temat Dnia Otwartego można znaleźć tutaj: [pobierz]

III EDYCJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO „WOLNOŚĆ ODDECHU- ZAPOBIEGAJ ASTMIE

W Wojewódzkiej  Stacja Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu odbyło się w dniu 14 listopada 2006 Szkolenie z zakresu programu edukacyjnego „Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie”, w którym udział wzięli dyrektorzy szkół, szkolni koordynatorzy programu oraz powiatowi koordynatorzy programu z PSSE. Rozpoczynający szkolenie Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny lek. med. Krystian Kościów zwrócił uwagę na problem astmy wśród polskich dzieci. [więcej]

TO BYŁ NAPRAWDĘ DZIEŃ OTWARTY

Z dwutygodniowym wyprzedzeniem pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu zapraszali mieszkańców miasta na Dzień Otwarty w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który miał miejsce 23 października b.r. w godzinach 10.00 - 17.00. [więcej]

Z dniem 18.10.2023 r. na stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu został powołany lekarz medycyny
Pan Krystian Kościów.
 


POZNAJ GRZYBY - UNIKNIESZ ZATRUCIA

BEZPŁATNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE GRZYBÓW

UDZIELANE SĄ PRZEZ GRZYBOZNAWCÓW
W GODZINACH URZĘDOWANIA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OPOLU
(7.30-15.30)


     Zbieranie grzybów w naszym kraju było i jest bardzo popularne, a spożywanie ich jest tradycyjnym zwyczajem żywieniowym polskiego społeczeństwa. Grzyby są chętnie spożywane przez ludzi ze względu na walory smakowe i zapachowe. Pobyt w lesie jest także bardzo dobrą formą aktywnego wypoczynku. Jednak w naszych lasach rośnie wiele gatunków grzybów o różnej toksyczności. [pobierz]

PRZEBIEG WAKACJI W OCENIE PANSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

     Minął pierwszy miesiąc tegorocznych wakacji. Jak co roku letni wypoczynek dzieci i młodzieży nadzoruje, obok Kuratorium Oświaty w Opolu, również Państwowa Inspekcja Sanitaraj województwa opolskiego. [więcej]

31. MAJA ŚWIATOWYM DNIEM BEZ TYTONIU

Nie przestawaj z palaczami, rzuć palenie i bądź z nami”,  “Elegancka dziewczyno, nie pachnij nikotyną”. Takie i podobne im hasła skandowała młodzież opolskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, która wraz z nauczycielami wzięła udział w zorganizowanym przez pracowników Oddziału Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, Referatu Zdrowia Urzędu Miasta Opole i Opolskiego Młodzieżowego Domu Kultury. [więcej]

AUDIT KONTROLNY W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

W dniach 9 - 10 maja b.r. w Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa opolskiego został przeprowadzony audit kontrolny. Przedstawiciel Regionalnego biura BVQI Polska poddał ocenie zgodność systemu zarządzania z wymogami Normy ISO 9001: 2000, a szczególnie dokumentację systemu zarządzania, dokumentację Klienta oraz normy i wymagania prawne. [więcej]

ZARZĄDZENIE NR 14/05 GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SPRAWIE

„Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących standardów postępowania w zakresie ochrony zdrowia, na wypadek wystąpienia na terenie Polski wirusa grypy ptaków (H5N1)” z dnia 05.11.2022 r. [pobierz]

PTASIA GRYPA. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Z dnia na dzień rośnie w naszym kraju ryzyko pandemii grypy. Powtarzane między sobą informacje nie dają odpowiedzi na wiele pytań związanych nie tylko z ptasią grypą, ale z grypą w ogóle.
    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu społecznemu zmieszczamy pytania, jakie były ostatnio kierwoane do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w całym kraju oraz odpowiedzi na nie. [więcej]

HCV MOŻNA POKONAĆ!

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu mgr Teresa Milewska zorganizowała w dniu 3.11.2022 r. o godz.14.00 w Hotelu MERCURE konferencję pt. HCV można pokonać - program szkoleń dla pracowników medycznych, której zadaniem było podniesienie poziomu wiedzy na temat epidemiologii i kliniki oraz możliwości profilaktycznych i terapeutycznych zakażeń HCV. [więcej]

PROFILAKTYKA ZATRUĆ POKARMOWYCH

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu rozpoczyna w miesiącu  kwietniu 2005 b.r. akcję informacyjną pod nazwą PROFILAKTYKA ZATRUĆ POKARMOWYCH, która trwać będzie aż do jesieni. Działania informacyjno - edukacyjne mają na celu kształtowanie bezpiecznych - pod względem higienicznym - zachowań na co dzień, a zwłaszcza przestrzegania zasad higieny żywienia,  żywności i sposobu jej przygotowania, szczególnie zaś przy okazji spotkań i uroczystości rodzinnych. [więcej]

KONFERENCJA Z OKAZJI 85-LECIA SŁUŻB SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH ORAZ 50-LECIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

W dniu 17 grudnia 2004 roku o godzinie 11.30 w hotelu Mercure  Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu zorganizowała uroczystą konferencję z okazji 85 - lecia Służb Sanitarno - Epidemiologicznych oraz 50 - lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. [więcej]

AUDIT AKREDYTACYJNY PRZEDSTAWICIELI POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

W II kwartale 2004 r. Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło audity akredytacyjne we wszystkich czterech  laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa opolskiego. [więcej]

PRZEDSTAWICIELE BVQI POLSKA Sp. z o.o. Z KONTROLNĄ WIZYTĄ W WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OPOLU

W dniu 12.07.2023 r. w Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa opolskiego odbyła się wizyta kontrolna nr 1  BVQI POLSKA Sp.z o.o. - Niezależnej jednostki certyfikującej Buremu Veritas. [więcej]

CERTYFIKAT ISO 9001 : 2000 DLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

W dniu 15.01. 2004 r. przedstawiciel BVQI POLSKA Sp.z o.o. - Niezależnej jednostki certyfikującej Bureau Veritas uroczyście wręczył Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu i Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym z terenu województwa opolskiego Certyfikat, za wdrożenie w kierowanych przez siebie jednostkach systemu zarządzania jakością zgodnego  z wymaganiami  normy ISO 9001:2000. [więcej]
 

 Drukuj

Data ostatniej aktualizacji:

2023-04-18 09:30:36

Zredagował:

Tomasz Cielniaszek , tel.:(077) 4426905, email:informatycy@wsseopole.pl

© GAD

hosted by PUNKT.pl

(CMS) Dragon|

e-mail: sekretariat@wsseopole.pl, Opole ul. A. Mickiewicza 1, tel. (077) 442-69-01

This is a website recovered by the free version of the Wayback Downloader.