Biuletyn Informacji Publicznej

WSSE W OPOLU

Rys historyczny

Rys historyczny Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie opolskim.

Od chwili utworzenia województwa opolskiego, tj. od roku 1951 istniał przy Wydziale Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Oddział Sanitarno-Epidemiologiczny, przekształcony następnie w Wojewódzką Kolumnę Sanitarną, która prowadziła działalność wyłącznie w zakresie nadzoru sanitarnego.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu jako wyodrębniona samodzielna jednostka organizacyjna została utworzona 1 stycznia 1953 roku.

Pierwszym dyrektorem Wojewódzkiej Stacji był od 01.11.2022 r. dr Jan Kłoniecki specjalista II stopnia w zakresie epidemiologii.

W powiatach powołano powiatowe kolumny sanitarno-epidemiologiczne, które w 1954 r. zostały przekształcone w powiatowe (miejskie) stacje sanitarno-epidemiologiczne. Utworzono 17 stacji sanitarno-epidemiologicznych : m. Opole, m. Nysa, m. Racibórz, m. Brzeg, powiat Brzeg, Głubczyce, Grodków, Kluczbork, Koźle, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Olesno, Opole, Prudnik, Racibórz, Strzelce Opolskie.

W 1957 r. powstała stacja w Krapkowicach. W trzech powiatach stacje zostały połączone i w rezultacie działało 15 stacji , w tym 5 stacji z laboratoriami.

W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju w 1975 r. miejsce Powiatowych zajęli Państwowi Terenowi Inspektorzy Sanitarni, a obszar działania terenowych stacji zajmował zazwyczaj kilka gmin. Stacje terenowe utraciły samodzielność stając się jednostkami organizacyjnymi stacji wojewódzkiej. W wyniku reorganizacji powiatów zlikwidowana została stacja w Głubczycach , a jej zadania przejęła stacja w Kędzierzynie-Koźlu. Funkcjonowały wtedy następujące stacje terenowe:
Brzeg, Grodków, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Opole, Prudnik, Strzelce Opolskie. W każdej stacji, oprócz TSSE w Opolu, istniały laboratoria, z tym , że nie wszystkie stacje posiadały laboratoria pełne. Laboratorium bakteriologiczne działało w Brzegu, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie, Prudniku, Strzelcach Opolskich.

Zasadnicze zmiany w strukturze organizacyjnej Inspekcji Sanitarnej i nowe zadania wprowadzono w 1999 r. wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju. Wprowadziła je ustawa tzw. "kompetencyjna" w związku z reformą ustrojową państwa.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. Inspekcja Sanitarna z państwowego organu rządowej administracji specjalnej została przekształcona w rządową zespoloną inspekcję sanitarną na szczeblu wojewódzkim i na szczeblu powiatowym.

Organami Inspekcji Sanitarnej w woj. opolskim byli: wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora sanitarnego, powiatowy inspektor sanitarny i kolejowy inspektor sanitarny - dla obszarów kolejowych.
Zlikwidowana została stacja w Grodkowie i włączona w struktury stacji w Brzegu.

Stacje terenowe zostały przekształcone w powiatowe, odzyskały samodzielność organizacyjną i budżetową, a stacja wojewódzka sprawowała nad nimi nadzór merytoryczny.

1 stycznia 2000 r. została utworzona Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głubczycach. Kolejną zmianą było zlikwidowanie Kolejowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, a jej zadania przejęły te stacje powiatowe, na terenie których znajdują się tereny kolejowe.

Od tej pory działa 11 stacji powiatowych: w Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach, Namysłowie, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku, Strzelcach Opolskich.

W wyniku zmiany ustawy o Inspekcji Sanitarnej z dnia 24 sierpnia 2001 r., która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. Inspektorzy Sanitarni przestali należeć do tzw. zespolonej administracji wojewódzkiej lub powiatu, a organem założycielskim dla wszystkich stacji stał się minister ds. zdrowia. W celu sanitarnego zabezpieczenia granic powołano od 1 stycznia 2003 r. granicznych inspektorów sanitarnych. Zadania inspektora granicznego w woj. opolskim przejął Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu , a w stacjach powiatowych powstały Graniczne Punkty Kontroli Sanitarnej, wykonujące zadania inspektora granicznego.

W latach 2002 - 2004 trwał proces restrukturyzacji Inspekcji Sanitarnej. Zlikwidowano laboratoria w stacjach małych, żeby można było doposażyć laboratoria, które miałyby szansę uzyskać akredytacje na badania. I tak docelowo zostały 3 laboratoria w stacjach powiatowych: w Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Prudniku oraz laboratorium w WSSE w Opolu.
     W 2003 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu oraz 11 powiatowych stacji w woj. opolskim uzyskały certyfikat na zgodność z normą ISO 9001 : 2000, którego ważność firma certyfikująca Bureau Veritas Certification dnia 23 marca 2007 r. recertyfikowała do 19 grudnia 2009 roku.
      Natomiast w 2004 roku Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu z Oddziałami Laboratoryjnymi w Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Prudniku uzyskały certyfikat akredytacyjny AB 519 na ponad 250 wykonywanych przez siebie badań i oznaczeń, którego zakres każdego roku jest rozszerzany o kolejne badania.


 Wyślij na drukarkę


Data ostatniej aktualizacji:

2023-05-19 22:24:17

Zredagował:

Tomasz Cielniaszek , tel.:(077) 4426905, email:informatycy@wsseopole.pl

© GAD

hosted by PUNKT.pl

Powered by © Dragon|

e-mail: sekretariat@wsseopole.pl, Opole ul. A. Mickiewicza 1, tel. (077) 442-69-01