Biuletyn Informacji Publicznej

WSSE W OPOLU

Kontakt


   WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OPOLU

                   
ul. A. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
                                                     

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Dyrektor:  mgr  Anna Matejuk
 


WYKAZ TELEFONÓW ORAZ ADRESÓW E-MAIL WOJEWÓDZKIEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OPOLU


Sekretariat Dyrektora:

tel. (077) 442 69 01
fax (077) 442 69 04
wsse.opole@pis.gov.pl


DZIAŁ LABORATORYJNY

Dział Laboratoryjny - Sekretariat:
(badanie wody, żywności, pomiarów na stanowiskach pracy)

tel. (077) 442 69 46

(pobieranie i przyjmowanie materiału biologicznego - wymazy, krew, kał)

tel. (077) 442 69 85

laboratorium@wssseopole.pl


Kierownik Działu Laboratoryjnego:

tel. (077) 442 69 42
jadwiga.heffner@wsseopole.pl


Zastępca Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości w zakresie laboratorium:

tel. (077) 442 69 70
ewabrykalska@wsseopole.pl 


Dział Nadzoru


Oddział Epidemiologii:

tel. (077) 442 69 73
epidemiologia@wsseopole.pl


Oddział Higieny Komunalnej:

tel. (077) 442 69 16
komunalna@wsseopole.pl


Oddział Higieny Komunalnej - Monitoring Wody:

tel. (077) 442 69 16
woda.komunalna@wsseopole.pl


Oddział Higieny Pracy:

tel. (077) 442 69 61
h.pracy@wsseopole.pl


Oddział Higieny Pracy - chemia:

tel. (077) 442 69 61
hp.chemia@wsseopole.pl


Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży:

tel. (077) 442 69 13
hdm@wsseopole.pl
szkolna@wsseopole.pl


Oddział Hig. Żywności, Żywienia i Przedm. Użytku:

tel. (077) 442 69 11
zywienie@wsseopole.pl


Oddział Zapob. Nadzoru Sanitarnego:

tel. (077) 442 69 77
nadzor.zapobiegawczy@wsseopole.pl


Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej:

tel. (077) 442 69 65
oswiata@wsseopole.pl


Oddział Ekonomiczny:

tel. (077) 442 69 60
ekonomiczny@wsseopole.pl


Oddział Ekonomiczny-Sprawozdawczość:

tel. (077) 442 69 57
sprawozdawczosc@wsseopole.pl


Główna Księgowa:

tel. (077) 442 69 58
glownaksiegowa@wsseopole.pl


Oddział Ekonomiczny - Kasa:

tel. (077) 442 69 57
kasa@wsseopole.pl


Oddział Ekonomiczny - Płace:

tel. (077) 442 69 59
place@wsseopole.pl


Kadry:

tel. (077) 442 69 14
kadry@wsseopole.pl


Radca Prawny:

tel. (077) 442 69 18
radca@wsseopole.pl


Oddział Higieny Radiacyjnej:

tel. (077) 442 69 45
radiologia@wsseopole.pl


Związki zawodowe:

solidarnosc@wsseopole.pl


Oddział Administracyjno-Techniczny:

tel. (077) 442 69 44
administracja@wsseopole.pl


Oddział Administracyjno-Techniczny- Przetargi:

tel. (077) 442 69 03
przetargi@wsseopole.pl


Sekcja Statystyki, Informacji i Oceny:

tel. (077) 442 69 05
statystyka@wsseopole.pl


Specjalista ds. Kontaktów z Mediami:

tel. (077) 442 69 23
hdm@wsseopole.pl


Informatycy:

tel. (077) 442 69 05
informatycy@wsseopole.pl


Ochrona Stacji


tel. 77 442 69 00 Wyślij na drukarkę


Data ostatniej aktualizacji:

2023-04-01 11:42:30

Zredagował:

Piotr Watraszyński , tel.:(077) 4426905, email:informatycy@wsseopole.pl

© GAD

hosted by PUNKT.pl

Powered by © Dragon|

e-mail: sekretariat@wsseopole.pl, Opole ul. A. Mickiewicza 1, tel. (077) 442-69-01