Biuletyn Informacji Publicznej

WSSE W OPOLU

DZIAŁ LABORATORYJNY

Punkt przyjmowania próbek wody i żywności

Próbki wody i żywności do badań chemicznych i mikrobiologicznych przyjmowane są

od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 13.00.


Przed dostarczeniem próbek do badań mikrobiologicznych prosimy o kontakt telefoniczny:

Mikrobiologia wody                                   77 4426915

Mikrobiologia żywności                            77 4426979

Sekretariat                                                 77 4426946


UWAGA :

ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA PRÓBEK  MATERIAŁÓW KLINICZNYCH I WYDAWANIA WYNIKÓW

 

1. Punkt przyjmowania i pobierania materiału klinicznego 


od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 10.30.

2. Przyjmowanie materiału klinicznego ze szpitali i przychodni

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00

Wydawanie wyników

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 10.30

W poniedziałki od 7.30 do 16.00


Szanowni Klienci !!!
Uprzejmie informujemy, że z dniem 02.05.2011r., Laboratorium Badań Klinicznych w Opolu wprowadza odpłatność za identyfikację serologiczną pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella.Kontakt:


Sekretariat - wydawanie wyników                    77 4426985


1. Kontakty - plik_pdf


2. Krótki rys historyczny Działu Laboratoryjnego WSSE w Opolu - plik_pdf


3. Polityka Jakości - deklaracja kierownictwa DL - plik_pdf


4. Prezentacja Działu Laboratoryjnego - plik_pdf


5. Certyfikat - plik_jpg


6. Zakres akredytacji - plik_pdf


7. Wykaz badań DL - plik_pdf


8. Lista badań zawartości barwników w żywności prowadzonych w ramach zakresu elastycznego - plik_pdf


9. Lista badań zawartości mikotoksyn w żywności - ochratoksyny A prowadzonych w ramach zakresu elastycznego - plik_pdf


10. Lista badań pozostałości pestycydów w żywności prowadzonych w ramach zakresu elastycznego - plik_pdf


11. Lista badań migracji globalnej z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością prowadzonego w ramach zakresu elastycznego (wydanie z dn. 13.05.2010r.)- plik_pdf


12. Lista badań testów biologicznych stosowanych do kontroli skuteczności procesów sterylizacji prowadzonych w ramach zakresu elastycznego w Oddziale Laboratoryjnym w Opolu - plik_pdf


13. Lista badań testów biologicznych stosowanych do kontroli skuteczności procesów sterylizacji prowadzonych w ramach zakresu elastycznego w Oddziale Laboratoryjnym w Kluczborku - plik_pdf


 Wyślij na drukarkę


Data ostatniej aktualizacji:

2023-05-12 08:56:19

Zredagował:

Tomasz Cielniaszek , tel.:(077) 4426905, email:informatycy@wsseopole.pl

© GAD

hosted by PUNKT.pl

Powered by © Dragon|

e-mail: sekretariat@wsseopole.pl, Opole ul. A. Mickiewicza 1, tel. (077) 442-69-01