Biuletyn Informacji Publicznej

- HCV można pokonać

                                                          Opole, dn. 15.11.2022 r. 
                                                        
 
            Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu mgr Teresa Milewska zorganizowała w dniu 3.11.2022 r. o godz.14.00 w Hotelu MERCURE konferencję pt. HCV można pokonać - program szkoleń dla pracowników medycznych, której zadaniem było podniesienie poziomu wiedzy na temat epidemiologii i kliniki oraz możliwości profilaktycznych i terapeutycznych zakażeń HCV.
            W czasie konferencji omawiano zagadnienia związane z zakażeniami HCV i zachorowaniami na wzw C, w tym również sytuację epidemiologiczną i profilaktyczną HCV w województwie opolskim.
             „HCV można pokonać” - program szkoleń dla pracowników medycznych, jest programem pilotażowym prowadzonym przez Państwową Inspekcje Sanitarną w następujących województwach: kujawsko - pomorskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim i wielkopolskim. Inicjatorem programu jest Polska Grupa Ekspertów HCV, zaś partnerem programu Schering - Plough Central HCV.
            Celem programu jest ograniczenia rozprzestrzeniania zakażeń HCV w Polsce poprzez spopularyzowanie wiedzy o zagrożeniach związanych z zakażeniem HCV oraz o sposobach zapobiegania im, a także zwiększenie świadomości społeczeństwa poprzez prowadzenie działań edukacyjnych. Program szkoleń personelu medycznego jest elementem społecznej kampanii na rzecz zwalczania wirusowego zapalenia wątroby typu C i ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń HCV w Polsce.            
            Patronami programu, skierowanego do kierownictw i personelu medycznego zakładów opieki zdrowotnej oraz lekarzy prowadzących indywidualną praktykę o charakterze zabiegowym, są Główny Inspektor Sanitarny i Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni. Kaskadowy sposób szkolenia przewiduje kilka etapów, na których szkolić się będą przyszli wykładowcy i instruktorzy szkolenia na niższym etapie. W ten sposób realizatorami szkolenia na poszczególnych etapach będą pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla wojewódzkiego, powiatowego, a na poziomie placówek ochrony zdrowia kadra kierownicza zakładów opieki zdrowotnej.
            Do udziału w szkoleniu zostali zaproszeni przedstawiciele organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych i medycznych towarzystw naukowych.
            Bliższych informacji na temat Programu udzieli kierownik Oddziału Epidemiologii WSSE w Opolu mgr Urszula Posmyk, tel. 44 26 975.
            Na zdjęciach : w czasie konferencji.
            Tekst i zdjęcia. J. P.

 Wyślij na drukarkę


Data ostatniej aktualizacji:

2023-05-20 20:40:40

Zredagował:

Tomasz Cielniaszek , tel.:(077) 4426905, email:informatycy@wsseopole.pl

© GAD

hosted by PUNKT.pl

Powered by © Dragon|

e-mail: sekretariat@wsseopole.pl, Opole ul. A. Mickiewicza 1, tel. (077) 442-69-01