Biuletyn Informacji Publicznej

WSSE W OPOLU

Programy i działania prozdrowotne

Do przeglądania dokumentów niezbędny jest Adobe Acrobat Reader lub MS Word Viewer - pobierz
Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Joanna Głogowska
tel: 077/44-26-965
tel: 077/44-26-964ODDZIAŁ PROMOCJI ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ

 
  
       Główne kierunki zadań realizowanych przez pion Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wynikają z zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zdrowia publicznego i promocji zdrowia, założeń Narodowego Programu Zdrowia oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i Komisji Europejskiej zawartych w wytycznych Departamentu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, a także z sytuacji epidemiologicznej kraju i potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa opolskiego.
        Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, a w szczególności:
1.  Inicjuje kierunki działań zmierzające do zapoznania społeczeństwa z czynnikami ryzyka wpływającymi na zdrowie, a przede wszystkim promuje zdrowy styl życia w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i ograniczania występowania chorób cywilizacyjnych.
2.  Pobudza aktywność ludzi do działań na rzecz indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz zdrowia publicznego.
3.  Prowadzi szkolenia, udziela wsparcia organizacyjnego, metodycznego oraz merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, prowadzanych kampanii społecznych i akcji prozdrowotnych.
4.  Dostarcza realizatorom w terenie pomocy dydaktycznych i materiałów wydawniczych do realizacji programów zdrowotnych i profilaktycznych, kampanii i akcji.
5. Monitoruje przebieg i ocenia efekty prowadzonych interwencji z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.                    
 
Odbiorcy działań edukacyjnych i profilaktycznych:
1.   Dzieci w wieku przedszkolnym
2.   Dzieci i młodzież w wieku szkolnym
3.   Nauczyciele, wychowawcy, rodzice i opiekunowie dzieci
4.   Pracownicy medyczni zakładów opieki zdrowotnej
5.   Pracownicy zakładów pracy
6.   Mieszkańcy miast, osiedli, wsi.

Działania oświatowo-zdrowotne, prowadzone także we współpracy z innymi jednostkami, dotyczą następujących zagadnień zdrowotnych:
-   promowania zdrowego stylu życia
-   zapobiegania uzależnieniu od tytoniu
-   poprawy sposobu żywienia i jakości zdrowotnej żywności
-   promowania aktywności fizycznej i racjonalnego odżywiania
    w  celu zapobiegania otyłości i nadwadze
-   podniesienia poziomu wiedzy na temat higieny jamy ustnej
-   profilaktyki astmy u dzieci
-   profilaktyki chorób nowotworowych, ze szczególnym                    
    uwzględnieniem profilaktyki raka sutka i raka szyjki macicy 
-   zapobiegania Inwazyjnej Chorobie Meningokokowej
-   zapobiegania zakażeniom wirusem grypy, ze szczególnym              
    zwróceniem uwagi na wzrost liczby zakażeń wirusem grypy A/H1N1
-   zwiększenia skuteczności zapobiegania innym chorobom zakaźnym,  w
    tym: zakażeniom wirusem HIV oraz wirusowemu zapaleniu wątroby
    typu A, B i C
-   bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży
-   zapobiegania zakażeniom pokarmowym i zatruciom grzybami
-   udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Naszymi partnerami w realizacji poszczególnych działań prozdrowotnych na poziomie wojewódzkim są:
·   Wojewoda Opolski - Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego
·   Marszałek Województwa Opolskiego
·   Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Przeciwdziałania
    Narkomanii
·   Kuratorium Oświaty w Opolu
.   Opolskie Centrum Onkologii
.   Wojewódzki Osrodek Metodyczny w Opolu
·   Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
·   Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu        
.   Politechnika Opolska
·   Uniwersytet Opolski
·   Regionalne środki masowego przekazu
·   Krajowe Centrum ds. AIDS

 
Koordynowane programy i akcje oświatowo-zdrowotne

Aktualności

Ciekawe strony internetowe na temat zdrowia


 Wyślij na drukarkę


Data ostatniej aktualizacji:

2023-04-11 13:49:30

Zredagował:

Marta Górna

© GAD

hosted by PUNKT.pl

Powered by © Dragon|

e-mail: sekretariat@wsseopole.pl, Opole ul. A. Mickiewicza 1, tel. (077) 442-69-01