Biuletyn Informacji Publicznej

ESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: 

 http://epuap.gov.pl 
 
 Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie
 konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne
 (instrukcja założenia konta na platformie - do pobrania poniżej)
 
 Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie
    podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu
    Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Wojewódzkiej Stacji
    Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu (7:30 - 15:05)
    do Sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr 118 przy ul. Mickiewicza
    1 w Opolu na następujących nośnikach danych:

     a. Dyskietka 1,44 MB
     b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
     c. Płyta CD-RW

 Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego
 Poświadczenia Odbioru.

 Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym,
    kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:

   DOC, RTF
   XLS
   CSV
   TXT
   GIF, TIF, BMP, JPG
   PDF
   ZIP
 
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza
   (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą
    automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Do pobrania:


Instrukcja założenia konta na platformie epuap


 Wyślij na drukarkę


Data ostatniej aktualizacji:

2022-10-28 10:44:08

Zredagował:

Piotr Watraszyński , tel.:(077) 4426905, email:informatycy@wsseopole.pl

© GAD

hosted by PUNKT.pl

Powered by © Dragon|

e-mail: sekretariat@wsseopole.pl, Opole ul. A. Mickiewicza 1, tel. (077) 442-69-01